Nyelvoktatás az általános iskolában

Iskolánkban 4. évfolyamon kezdődik az első idegen nyelv oktatása, tanulóink angol vagy német nyelvek közül választhatnak. Az első évben heti 2, majd 5-8. évfolyamon heti 3 órában tanulják a választott idegen nyelvet.

4. osztályban az adott nyelv megszerettetésére fektetjük a hangsúlyt. 5. osztálytól egy tudatosabb képzés formájában, az alapkészségek fejlesztése a feladat. Célunk, hogy 8. osztály végére egy biztos alapokon nyugvó, alapfokú nyelvtudást szerezzenek tanulóink.

Az oktatás 4. évfolyamon osztályonként, majd 5. osztálytól nyelvtudás alapján kialakított nívócsoportokban történik. A csoportok közötti átjárhatóságot az 4. és a 6. év végén megírt szintfelmérők és a tanulók év közben nyújtott teljesítménye biztosítja. Az új tanulók belépéskor szintfelmérőt írnak és az itt elért eredményük alapján kerülnek be a tudásuknak megfelelő nyelvi csoportba.