Az általános iskolai beiratkozással kapcsolatos információk

Hirdetmény az általános iskolai beiratkozás időpontjairól pdf >>

2022-2023-as tanév emelt szintű (B) osztály felvételi tájékoztatója pdf >>

Beiskolllázási tájékoztató leendő elsőosztályosoknak pdf >>

Szentendrei körzethatárok pdf >>

Segádlet a beiratkozás e-ügyintézéséhez pdf >>

Segádlet KRÉTA elektronikus e-ügyintézéséhez pdf >>

Nyilatkozatok

Nyiltakozat gyermek törvényes képviseletéről pdf >>

Nyilatkozat életvitelszerű tartozkodásihelyről pdf >>

Nyilatkozat etika/hit és erkölcstan választásáról pdf >>

_________________________________________________________________

Bemutatjuk a tanító néniket, akik a leendő első osztályok osztályfőnökei lesznek.

1.a Juhász Gyöngyi
1.b Dámné Vörös Anna