Az iskola története

Iskolánk a történelmi belvárosban található. Dokumentumok alapján 1952-ben adták át az épületet általános iskolai célra, akkor alakult meg a Rákóczi úti iskola, majd 1953-ban lett önálló igazgatású intézmény. Fiúiskolaként működött, majd 1962-ben áttért a koedukált oktatásra.

1955-ben az intézmény helyet biztosított a Bem József Szakmunkásképző Intézet kihelyezett tagozatának működésére. A tanítás délutáni rendben folyt a Rákócziban.

1978-ban a Bajcsy-Zsilinszky úti, az Alkotmány úti, a Kovács László úti és a Rákóczi úti iskolákból jött létre a Központi Általános Iskola.

Bár a tanulólétszám rohamos emelkedése miatt 1983-ban nyolc új tanteremmel, tornateremmel és tanuszodával bővült a Rákóczi épülete, bebizonyosodott, hogy a négy épületben több, mint 1400 tanulóval és 100 pedagógussal nem képes hatékonyan működni az intézmény.

1989-ben egy egészséges belső rendeződési folyamat végén ismét négy önálló profilú intézményre szakadt a Központi Iskola, így a Rákóczi úti Általános Iskola is megkezdte önálló intézményi működését testnevelés tagozatos arculattal.

1990-ben az iskola felvette II. Rákóczi Ferenc nevét.

A lelkes, újításra képes tantestület igazán új, egyéni arculat kialakításán fáradozott, így indult meg 1992-ben a 6+6-os rendszerű általános iskolai és gimnáziumi képzés a 7-8. évfolyamon – párhuzamosan - általános iskolai kimenettel. E kimeneti lehetőség később önkormányzati döntés eredményeként megszűnt. Az oktatás feltételeinek javítása érdekében újabb 3 tanterem építésével 24 osztályos iskolává fejlődött a Rákóczi.

Az iskola tanulólétszáma az intézmény iránti igény következtében 1992-től folyamatosan nőtt. Átmeneti visszaesést okozott a gimnázium megszüntetésének kísérlete az akkori önkormányzati vezetés részéről 1995-ben. A következő évben a képviselő testület elfogadta és megerősítette az iskola 6+6-os képzési szerkezetét. Azóta ismét jelentősen nőtt a hozzánk jelentkezők létszáma. A tanulólétszám túlzott növekedése zsúfoltságot eredményez, pedagógiai nehézségeket okoz.

A tiszta 6+6-os szerkezet miatt a város többi általános iskolájával problémás viszonyba kerültünk. 2003-tól újra megkaptuk a 7-8. általános iskolai évfolyamok működtetésének engedélyét.

2004-től a 7. évfolyamon nyelvi előkészítő osztályt indítottunk, akik a továbbiakban is emelt óraszámban tanulhatják az idegen nyelvet. Sajnos azonban szembe kellett néznünk azzal a problémával, hogy nyelvi évfolyamosaink közül három év után többen négy osztályos gimnáziumba jelentkeztek nyelvi tagozatra vagy két-tannyelvű képzésre. Mindez párosult azzal az oktatáspolitikai változással, hogy finanszírozás szempontjából az átlaglétszám alatt működő osztályok miatt hátrányos helyzetbe kerül az iskola ill. fenntartó. A fentiek megfontolása után döntöttünk a szerkezetváltás kezdeményezése mellett, melyet Szentendre város Önkormányzatának képviselő

testülete is támogatott. Ily módon a 2008-2009-es tanévtől kezdődően már nem indítunk nyelvi előkészítő osztályt, valamint a 2009-2010-es tanévtől kezdődően a 6+6-os szerkezetről 8+4-es szerkezetre térünk át felmenő rendszerben, azaz először 2011-2012-es tanévben fogunk 9. évfolyamra beiskolázni.

A 2003. évi LXI törvény előírásának megfelelően iskolánkban a 2008/ 2009-es tanévben bevezetésre kerül a nem szakrendszerű oktatás az 5. évfolyamon és felmenő rendszerben a 6. évfolyamon, a kötelező tanórai foglalkozások 25%-ban, vagyis minimálisan heti 7 órában.

Az előttünk álló feladat, hogy az új szerkezet által kínált lehetőségeket maximálisan kihasználva diákjainknak magas színvonalú, biztos felkészülési lehetőséget biztosítsunk egészen az érettségiig, ill. a város és a kistérség

általános iskoláiból kikerülő tanulók számára is vonzóvá tegyük iskolánk gimnáziumi képzését.

Szentendrei II. Rákóczi Ferenc Gimnázium szentendre - ismertető

okoiskola logo 187

 

Akkreditált kíváló tehetségpont

Határtalanul

Határtalanul

Határtalanul

hu eu tamogassal

Budapesti Fesztivál Zenekar

      Digitális témahét

Pénz7 iskola

Erasmus+

Okosan a pénzzel