Szentendrei II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Gimnázium

H I R D E T M É N Y

A 2024/2025. tanévre történő általános iskolai beiratkozásról a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (továbbiakban: Nkt.) 50. §. (7), illetve a 2023/2024. tanév rendjéről szóló 30/2023. (VIII. 22.) BM rendelet 7. §-nak megfelelően a 2024/2025-ös tanévre szóló általános iskolai beiratkozásra az alábbi időpontokban kerül sor:

2024. április 18. (csütörtök) 8 és 18 óra között

2024. április 19. (péntek) 8 és 18 óra között

A személyes megjelenés a beiratkozás során kötelező, azonban az előzetes online jelentkezés jelentősen meggyorsítja az ügyintézés folyamatát.

Az elektronikus beiratkozás szülői felülete (BÁI) 2024. március 27-től válik elérhetővé.

Az Nkt. 45. § (2) szerint a gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a hatodik életévét betölti, tankötelessé válik.

A beiratkozáshoz kapcsolódóan az alábbi dokumentumokra van szükség:

 • a gyermek személyazonosságát igazoló hatósági igazolvány,
 • a gyermek nevére kiállított TAJ kártya,
 • a gyermek nevére kiállított lakcímet igazoló hatósági igazolvány,
 • nyilatkozat az életvitelszerű ott lakásról, (20/2012. (VIII. ) EMMI rendelet 22. § (7-8) szabályozza az életvitelszerű ottlakás fogalmát!)
 • nyilatkozat a közös szülői felügyeleti jog gyakorlására vonatkozóan.

Fontos tudnivaló, hogy a szülő/törvényes képviselő csak egy általános iskolába nyújthatja be gyermeke jelentkezését.

A 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 22. § (2) alapján az adott évben tanköteles korba lépő gyermeket a szülő (…) köteles beíratni a lakóhelye szerint illetékes vagy a választott iskola első évfolyamára. Amennyiben a választott iskola igazgatója a gyermek felvételét elutasító döntést hoz, a szülő a gyermekét a döntés véglegessé válását követő öt napon belül köteles beíratni a kötelező felvételt biztosító iskola első évfolyamára.

Az aktuális körzethatárok megtekinthetők: https://kir2korzet3h.kir.hu/Pub/index

A szülő az Nkt. 37.§ (2-3) bekezdése értelmében az iskola elutasító döntése ellen - a közléstől, ennek hiányában a tudomására jutásától számított tizenöt napon belül – eljárást indíthat, kérelmet nyújthat be a fenntartóhoz.

Amennyiben a tanköteles korú tanuló külföldön teljesíti tankötelezettségét - a köznevelési intézmény értesítése mellett - be kell jelenteni az Oktatási Hivatal számára.

Tájékoztatásul jelzem, hogy a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 247. § (1) bekezdése értelmében az a szülő vagy törvényes képviselő, aki a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló gyermeket kellő időben az iskolába nem íratja be, aki nem biztosítja, hogy súlyos és halmozottan fogyatékos gyermeke a fejlődését biztosító nevelésben, nevelés-oktatásban vegyen részt (…) szabálysértést követ el.

Vác, 2024. március 14.

Dr. Pánczél János s.k.

tankerületi igazgató

Jelentkezés emelt szintű testnevelés osztályba 2024

Tájékoztató

emelt szintű testnevelésben részesülő osztály indításáról

    A 2024/2025-ös tanévre beiratkozni kívánó első osztályosoknak - az előző évekhez hasonlóan - lehetősége lesz emelt szintű testnevelés osztályba jelentkezni. Ebben az osztályban a heti 5 testnevelés órát (3 termi és 2 úszás óra) testnevelő szaktanárok tartják. Az emelt szintű osztályba Szentendre bármely körzetéből be lehet jutni, ha a gyermek egészségi állapota (ortopédiai, szív, látás, és allergiás betegsége nincs, úszásból nem felmentett) és képességei megfelelőek. A képességfelméréshez előzetes regisztráció szükséges, melyet iskolánk honlapján tudnak megtenni 2024. március 11-20. között!

Az emelt szintű testnevelés oktatás célja:

 • olyan testi műveltség kialakítása, amely a rendszeres fizikai aktivitást alapozza meg.
 • sportági feladatok és mozgásrendszerek eredményes elsajátítása, motorikus képességek fejlesztése.
 • ellenálló képesség, edzettség fejlesztése, az ortopédiai elváltozások megelőzése, ellensúlyozása.
 • az alapvető mozgáskészségek megfelelő szintű kialakítása, fejlesztése.
 • az úszás elsajátítása.
 • a kondicionális és a koordinációs képességeknek az életkorhoz és az egyéni adottságokhoz igazított fejlesztése.
 • tanulási, játék- és sportolási élmények nyújtása.
 • kézilabda sportág utánpótlás nevelése.

Az óvodások képességeinek, készségeinek a felmérésére után írásban értesítjük a gyerekek szüleit a felvételi eredményéről. A felmérés során általános képességeket és készségeket (gyorsulási, egyensúlyozó, koordinációs, labdás ügyességi, motorikus, stb.) mérünk fel és megvizsgáljuk a gyermek korosztályához viszonyított teljesítményét. 

Gyakorlatok: egyensúlyozó járás, 20 m gyors iramú futás, kislabdahajítás, páros lábú szökdelések bóják fölött, helyből távolugrás, gurulóátfordulás előre, labdavezetés, labda dobása, elkapása különböző labdákkal, medicinlabda dobás előre, akadálypálya teljesítése időre.

A felmérés időpontja: 2024. március 22. (péntek) 1600.

Helye: Szentendrei II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Gimnázium tornaterme. (Szentendre, Rákóczi u.6. )

Gyülekező és átöltözés: 15:45 tornatermi fiú és lány öltözőkben. A tornatermi öltözőkhöz a szülőket és a gyerekeket gimnáziumi tanulók vezetik fel. Az átöltözésben kérjük a szülők segítségét is! 

Felmérés a tornateremben : 16.00-tól.

A felmérés vége kb. 17.00-17.30. (A gyerekeket a szülők az iskola előtt megvárhatják vagy 17.00-ra jöhetnek értük.) 

Öltözék: óvodai tornaruha, vagy melegítő, tornacipő.

Ha a regisztráció ellenére a felmérésen a gyermek betegség miatt nem tud részt venni, kérjük ezt előre telefonon jelezzék, legkésőbb márc.21-ig az igazgatóhelyettesnek (Hollóné Szomorú Olga Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. vagy a +36 26-785192  telefonszámon). Pótfelvételit kizárólag a regisztrált és igazoltan távol maradó gyerekeknek tudunk biztosítani. 

Minden mozgást kedvelő, sportolni vágyó óvodást szeretettel várunk! 

iskolavezetés

Október 12- én , pályaorientációs napon a 8.A és 8.B osztályok a Ziegle Ostyagyárba látogattak.

Rajzaikból, szöveges beszámolóikból kiállítás készült az iskolában.

Az országos id Szántay Csaba verseny döntőjéről készült képek, ahol a 8. B osztály Purple Tigers csapata 4. helyezést ért el.

Csapattagok: Tóth Dominika, Forgács Balázs, Huba Balász, Misius Ákos

szantay 1

szantay 2 szantay 3