Tanév rendje 2020-21.

2020  I. félév        
dátum nap idő program felelősök - érintettek
AUGUSZTUS        
augusztus 17-19. hétfő-szerda   Online munka : tantárgyi helyi tantervek egyeztetése M. Reskovits Zs.
augusztus 24. hétfő  9:00 Alakuló értekezlet M. Reskovits Zs.
auguzsztus 24. hétfő 9:00 Javító vizsga Fellner T.
augusztus 24. hétfő 9:00 Munkaközösség vezetői értekezlet M.Reskovits Zsuzsa, Kiss-Máté Á. 
augusztus 25. kedd 11:00 Kerekasztal társulat Zérótolerancia előadás Marcibányi tér Mk.vez.
augusztus 26. szerda 8:00 Munkaközösségi értekezletek, Munkacsoport megbeszélések Munkacsop., Mk.vez.
augusztus 27. csütörtök   BTMN, SNI fejlesztések elosztása Kiss-M Á,  Toldi E.
augusztus 28. péntek   8:30 Gólyanap Pap-sziget Zalavári Márti
augusztus 29. szombat   Munkanap: tanmenetek írása (otthon)  
augusztus 31. hétfő 8:00 Tanévnyitó értekezlet Munka- és tűzvédelmi oktatás online formában
M.Reskovits Zsuzsa
         
SZEPTEMBER        
szeptember 1.  kedd 8:00 Tanévnyitó iskolagyűlés:1-4.évf (nagy udvar) ünneplő
Ingyenes tankönyvek átadása
M.Reskovits Zsuzsa 3.évf.
szeptember 1. kedd 9:00 Tanévnyitó iskolagyűlés: 5-12.évf. iskolarádió ünneplő
Ingyenes tankönyvek átadása
M.Reskovits Zsuzsa,
Szirze A
szeptember 1. kedd 17:00 Szülői értekezlet 1. évfolyam   Of-ők
szeptember 2. szerda 17:00 Szülői értekezlet  5.a Szirze A., Vizi J.
szeptember 7. hétfő 17:00 Szülői értekezlet 5.b, 9.a, 9.b, 8a., 8.b 9.évf of., osztályfőnökök 
szeptember 7. hétfő   1.osztályosok diagnosztizáló mérésének előkészítése
1.osztályosok szűrése
Toldi E, Tiszóczi E, Pistyur I
szeptember 8-9. kedd-szerda 8:00-15:00 Furgangos csudavilág kiállítás (1.-6.osztály, belső udvarban) M.Reskovits Zs.
szeptember 10. csütörtök 17:00 Intézményi Tanács, Szülői mk. tanévkezdő értekezlete M.Reskovits Zsuzsa
szeptember 14. hétfő   Tanmenetek leadási határideje Szaktanárok
szeptember 15. szerda 10:00 Író-olvasó találkozó Nógrádi G. 6. évf. Vitályos I., Faragó I.
szeptember 17-18. csütörtök-péntek   ÖKO-sziget program (alsó tagozat) Kiss K., osztályfőnökök
szeptember 18. péntek   OKTV jelentkezési határidő osztályfőnökök, of.helyettesek
Molnár I., szaktanárok
szeptember 21. hétfő 15:00 Nevelési ért.:Digitális oktatási eljárásrend Molnár Ildikó
szeptember 21. -
október 12.
hétfő   8. évfolyam pályaválasztást megalapozó kompetenciák vizsgálata OH támogatott  Tar B. Szent-Királyi Ágnes 
szeptember 25. péntek   Az egészségtudatos gondolkodás és iskolai mozgástevékenységek témanap  Of-ők, Molnár I., Kiss-Máté Á. 
szeptember 25. péntek   Törzslapok dokumentálásának határideje Of-ők
szeptember 28. hétfő   Mk. vez. értekezlet M. Reskovits Zs.
      Napraforgó Napközis kollégák
OKTÓBER        
október 5. hétfő 15:00 Nevelőtestületi értekezlet M. Reskovits Zs.
október 6. kedd   Az aradi vértanúkra emlékezünk iskolarádión keresztül (ünneplő)
Koszorúzás a városi ünnepségen
Szent-Királyi Á. Halász A.
Emlékfal: Péntekné I. Kiss-Máté Á.
M.Reskovits Zs.
október 8. csütörtök   Népi játékok, népmese napja Morva O., Pistyur I.
október 9. péntek 14:30 Bolyai matematika csapatverseny  (általános iskola 3-8.évf) Toldi E  
október 12-16. hétfő-péntek   Belső ellenőrzés: naplóvezetés, anyakönyvek Ig.helyettesek
október 16. péntek   BTMN-es felülvizsgálatok beküldésének határideje Kiss-M Á.,  Toldi E.
október 20. kedd   Belső képzés testnevelés mcs. Bartha Kristóf
október 22. csütörtök   Megemlékezés az 1956-os forradalomról (ünneplő, rádiós műsor) Jassenovics E., Nagy E.
október 26-30. hétfő-péntek   Őszi szünet (utolsó tan.nap: okt.22.csütörtök,
első tan.nap: nov.3.kedd)
 
      Napraforgó napközis kollégák
         
NOVEMBER        
november 2. hétfő   1. osztályosok diagnosztizáló mérésének jelentése OH-nak Kiss-M Á.
november 2. hétfő   Tanítás nélküli munkanap 1. : Nevelőtestületi értekezlet: Felvi.hu, középiskolai felvételi tájékoztatók ,digitális kompetenciák Végzős osztályfőnökök
november 6. péntek 14:30 Bolyai magyar csapatverseny körzeti forduló (általános iskola) Nagy E
november 11. szerda   Márton napi témanap-alsó Morva O., Pistyur I.
november 12. csütörtök   Bonbon matiné Morva O.
november 16. hétfő   Esetmegbeszélés 5.évf.,  9.évf Kiss-Máté Á., Molnár I.
november 16. hétfő 17:00 Szülői tájékoztató a 4 évfolyamos gimnáziumi képzésünkről M.Reskovits Zsuzsa
november 20. péntek   Adatszolgáltatás OKM és nyelvi méréshez Szomorú Olga
november 21. szombat   Próba felvételi- írásbeli (magyar-matek) regisztrációval Pécsi Á., Szent-Királyi Á.
november 23. hétfő   Gimnáziumi nyílt nap regisztrációval Molnár I.
november 23. hétfő 17:00 Fogadó óra  Szaktanárok
november 26. csütörtök   Gimnáziumi nyilt nap regisztrációval Molnár I.
november 26. csütörtök   Házi népdalverseny Morva O.
november 27. péntek 11:00 Szalagavató főpróba  Molnár I.
november 27. szombat   Suli-buli 5-6. évfolyam Ofők, Szirze A.
november 27.-28. péntek-szombat   Kutatók éjszakája Pécsi Á., Szent-Királyi Á.
november 28. szombat 17:00 Szalagavató PMK Molnár I.
november 28. szombat   Tanítási nap (dec.24 ledolgozása)
Mikulás kupa úszóverseny,  kirakodóvásár
Hupek E., Kiss K., Szirze A.
november 30. hétfő   Mk.vez.ért. M. Reskovits Zs.
      Házi sportverseny foci Bartha K
      Napraforgó Napközis kollégák
      Színházlátogatás Faragó I.
      Belső ellenőrzés: tanmenetek megvalósulása Mk.vezetők
         
DECEMBER        
december 2. szerda 14:00 Próba felvételi- szóbeli (angol) regisztrációval
+ matek-magyar írásbeli kijavított dolgozatok átvétele
Molnár I., Kovács R.
december 4. péntek   Jelentkezés a központi írásbeli felvételi vizsgára (határidő!) 8. évf.of-ők
december 7. hétfő 15:00 Nevelési értekezlet Drámapedagógiai játékok Faragó I.
december 10. csütörtök   Bonbon matiné Morva O.
december 12. szombat   Munkanap -  csak ügyeletet tartunk  
december 18. péntek 10:55 Betlehemezés 1- 4. évf. (4.órában) Morva O
december 21-31. hétfő-kedd   Téli szünet (utolsó tan.nap: dec.18. péntek
első tan. nap: jan.4. hétfő)
 
      Nyelvi teadélután 4-5.évf + gimi oroszosok, nyelvi kvíz Kovács R.
      Máltai szeretszolgálat gyűjtés Gönczi E.
      Napraforgó Napközis kollégák
         
2021 II. félév        
         
JANUÁR        
január 4. hétfő   Első tanítási nap  
január 6. szerda   Kazinczy szépkiejtési verseny házi forduló Faragó I., Jassenovics E.
január 7.  csütörtök   Tanítás nélküli munkanap2. Pályaorientációsnap
Educatio,Szülői bemutatkozás, 7-8.-nak öregdiákok élménybeszámoló
Nagy P., 11. ofők
január 11-14. hétfő-csütörtök   Félévi osztályozó vizsgák Kiss-Máté Á.
január 18. hétfő   Munkaközösség vezetői ért. M. Reskovits Zs.
január 22. péntek   Félévi jegyek lezárása, első félév vége (öt tanítási óra) Szaktanárok
január 22. péntek 13:00
14:00
Osztályozó konferenciák : 9-12.évf., 1-4. évf.
Osztályozó konferencia_ 5-8. évf.
M.Reskovits Zs, Molnár I. Kiss-MÁ
január 23. szombat 10:00 Gimnáziumi  írásbeli felvételi vizsgák (8.évf.) Molnár I.
január 28. csütörtök 14:00 Gimnáziumi  írásbeli pótfelvételi vizsgák (8.évf.) Molnár I.
január 25-29. hétfő-péntek   Belső ellenőrzés: KRÉTA napló vezetése Ig.helyettesek
január 29. péntek   Félévi bizonyítvány kiosztásának határideje Osztályfőnökök
      Színházlátogatás   
      Diákolimpia megyei úszóverseny Szirze A.
      Napraforgó Napközis kollégák
         
FEBRUÁR        
február 1. hétfő 13:00 Félévi értekezlet (rövidített órák, du napk.ügyelet)
szülői értekezlet, fogadó óra 17 órától
M.Reskovits Zsuzsa
február 1. hétfő 17:00 Szülői értekezlet, fogadó óra ofők
február 2. kedd 8:00-16:00 A kijavított gimnáziumi felvételi dolgozatok megtekintése Molnár I.
február 3. szerda   Félévértékelő iskolagyűlés 1-4, 5-8, 9-12.évf M.Reskovits Zsuzsa
február 4. csütörtök   Bonbon matiné Morva O.
február 5. péntek 14:00-06:00 Farsang 1.-4. évfolyam  Ofők, Parádi B.
február 5. péntek 17:00-20:00 Farsang 5.-8. évfolyam Ofők, Parádi B.
február 8.  hétfő   Az értékelőlapok átadása/kiküldése Molnár I.
február 10. szerda   Diákparlament 5-8, 9-12. évfolyam DÖK, Molnárné R. Zs. 
február 13. szombat   Szülői bál SZMK
február 19. péntek   Hívogató leendő első osztályosoknak Alsós mk., Kiss K., Pistyur I.
február 19. péntek   Gimnáziumi felvételi jelentkezési határidő
tanulói jelentkezési lapok továbbítása)
Kiss-Máté Ágnes
február 19. péntek   Érettségi-továbbtanulási jelentkezési határidő Molnár I.
február 22. hétfő   Mk.vez.ért. M.Reskovits Zs.
február 25. csütörtök   A kommunista diktatúra áldozatainak emléknapja :Terror Háza Boda E., Gönczi L.
      Napraforgó napközis kollégák
      Német nyelvű élménybeszámoló  Nagy P.
  péntek   Zrínyi matematika verseny (körzeti helyszín) Vízkeleti Bea, Pécsi Á.
      Bod Péter könyvárhasználati verseny Vitályos Ida
MÁRCIUS        
március 1-3. hétfő-szerda   Szóbeli felvételi Tanítás nélküli munkanap 3-5. M. Reskovits Zs.
március 1.-3. hétfő - szerda   Síszünet a diákoknak M. Reskovits Zs.
március 4.-5. csütörtök- péntek   "Pénz7" pénzügyi és vállakozói témahét - gimnázium Boda E., Fühl E.
március 8. hétfő   Osztályfőnöki mk.értekezlet Szirze A.
március 8-9. hétfő-kedd   NETFIT Testnevelők
március 11. csütörtök   Tehetség-nap: Ki mit tud
Tanítás nélküli munkanap 6.
Fühl E., Szomorú O., Szirze A., Tiszóczi E., Toldi E., Szent-K. Á., Boda E.
 Galánfi A.
március 12. péntek   Megemlékezés az 1848-as forradalomról (PMK) Faragó I. Emlékfal: 9. évfolyam
március 16. kedd   A gimnázium ideiglenes felvételi jegyzék közzététele Molnár I.
március 17. szerda   Szt. Patrik - nap Kovács R.
március 22-26. vasárnap-csütörtök   Bach mindenkinek fesztivál Morva O.
március 22. hétfő 15:00 Nevelési értekezlet: Az új NAT tapasztalatai Molnár I., Kiss-Máté Á.
március 22-23. hétfő - kedd   adatlap módosítás lehetősége 8. évfolyam Kiss-M Á
március 22- 26. hétfő-péntek   Digitális témahét, víz világnapja Kiss K., Láng H.
március 26. péntek 16:00 Víz világnapja:Szülők segítsége, fotópályázat,
testnevelés képességvizsgálat
Tóthné Szabó T, Szirze A
március 29. hétfő   Munkaközösség vezetői megbeszélés M.Reskovits Zs
március 31. szerda   Rákóczi-nap Szirze A., Láng H., Szabó M., Nagy L.
      Szavalóverseny házi forduló Faragó I, Szent-KÁ
      Házi sportverseny Bartha K
      Napraforgó Napközis kollégák
         
ÁPRILIS        
április 1-6.     Tavaszi szünet (utolsó nap: március 31. szerda első tanítási nap április 7. szerda)  
április 7-9. szerda-péntek   Kis-érettségi 11.évf. (magyar, töri) Molnár I.
április 8. csütörtök   Bonbon matiné Morva O.
április 9. péntek   Belső ellenőrzés: testnevelés felmentések Kiss-Máté Ágnes
április 9. péntek   Költészet napja (ápr.11) Humán mk., alsós ofők
április 15-16. csütörtök-péntek   Első évfolyamra beiratkozás Kiss-M Á Holba M.
április 16. péntek   A holokauszt áldozatainak emléknapja : megemlékezés film Halász A., Zalavári M.
április 17. szombat   Nyuszi Kupa járási amatőr úszóverseny Szirze A.
április 19-23. hétfő-péntek   Fenntarthatósági témahét - felső T.Szabó T. (ÖKO csop.)
április 22. csütörtök   Föld napja: ásványkiállítás, mobilplanetárium, iskola szépítés Kiss K, ÖKO csop, Zalán V., T.Szabó T.
április 26. hétfő   Mk.vez.ért. M. Reskovits Zs.
április 28. szerda   Osztályozókonferencia 12. évfolyam Molnár R. Zs.
április 30. péntek 11:00 Ballagás
12. évfolyam utolsó tanítási nap 3 röviditett tanóra, ügyelet
Péntek I., Kovács R., műsor: Faragó I.
április 30. péntek   A végleges gimnáziumi felvételi jegyzék közzététele M. Reskovits Zs.
      Napraforgó Napközis kollégák
      Idegen nyelvi házi vers- és prózamondó verseny Nyelvi mk.
         
MÁJUS        
         
május 3- 6. hétfő-csütörtök 8:00 Magyar, matek, történelem, angol írásbeli érettségi vizsga
alsó de., felső - gimi du. tanít
M.Reskovits Zs.
május 3--6. hétfő-csütörtök   Alsó délelőtt, felső+gimi délutám tanítás  
május 12. szerda   Tanulmányi kirándulás Osztályfőnökök
május 10. hétfő   Madarak és fák napja  ÖKO csop
május 10-14. hétfő-csütörtök   6. évfolyam nyelvi szintfelmérő Nyelvtanárok
május 11.-15. kedd - szombat   Határtalanul 7. évfolyam Péntek I., Kiss-Máté Á.
május 17. hétfő 15:00 Nevelőtestületi értekezlet  M.Reskovits Zs.
május 17-21. hétfő-péntek   4. évfolyam nyelvi szintfelmér. Angol-német szaktanárok
május 19. szerda   Országos nyelvi mérés 6. és 8. évf. Szomorú Olga, Rigó É.
május 19-21. szerda-péntek   8-os témanapok Galánfi A., Nagy E., Faragó I.
május 26. szerda   Országos kompetenciamérés.6.,8.,10. évfolyam Szomorú Olga
május 28. péntek   Kisérettségi írásbeli 10. évfolyam (matek, nyelvi) Molnár I.
május 31.- jún. 1. hétfő-kedd   Kisérettségi szóbeli 10. évfolyam (matek, nyelvi) Molnár I.
      Erdei iskola 4.a Hupek Zs.
      Erdei iskola 4.b Kiss-K
      Napraforgó Napközis kolléga
      Diákolimpiai versenye: atlétika, kézilabda, úszás Testnevelés mcs.
      Bűvösvölgy  Galánfi A.
         
JÚNIUS        
         
június 4. péntek   Határtalanul témanap 5-8.évf.  Péntek I., Kiss-Máté Á.
június 4. péntek   Nemzeti Összetartozás Napja (9. évf. ünnepségre)-éneklés Emlékfal: Halász A. ének: Morva O.
június 3-7. csüt-hét.   Osztályozó vizsgák Kiss-Máté Ágnes
június 10. csütörtök   Intézményi Tanács, Szülői mk. évzáró beszámoló M.Reskovits Zsuzsa
június 10 csütörtök 11:00 Osztályozó konferencia 1-11.évf. röviditett órákkal 4. óra M.Reskovits ZS.
június 7-10. hétfő-csüt   Ingyenes tankönyvek begyűjtése Vitályos I.
június 11. péntek   Rákóczi-gála Szirze A., Szomorú O., Fühl E.
június 11. péntek   Gimnázium DÖK 7. tanitásnélküli munkanap  
június 14. hétfő   Sport nap Testnevelők, M.Horváth K.
június 15. kedd 11:00 8-osok búcsúztatása. utolsó tanítási nap Kiss-Máté Á Péntekné Irma
június 15. kedd 17:00 Tanévzáró ünnepély M. Reskovits Zs. Szaktanárok
június 16-23. szerda-szerda   Szóbeli középszintű érettségi vizsgák M.Reskovits Zsuzsa
június 22-23. kedd-szerda   Beiratkozás a gimnáziumba Holba M. Molnár I.
június 30. szerda  8:00 Tanévzáró értekezlet M.Reskovits Zsuzsa                                
loader

      Digitális témahét

Pénz7 iskola