Szentendrei II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Gimnázium

Fakultációk

Fakultációk választása 11-12. évfolyamosoknak

2005-től bevezetésre került a kétszintű érettségi vizsga. Ezen minden diák megválaszthatja, hogy az egyes vizsgatantárgyakból közép-, vagy emelt szinten akar-e vizsgázni. Amennyiben az emelt szintet választja, javasolt az adott tárgyból emelt szintű képzésre jelentkezni fakultációs órák keretében.

Minden év májusában kell nyilatkozni arról, hogy mely tantárgyakból igénylik a következő tanévben az emelt szintű oktatást.

Az emelt szintű fakultációs órák célja: a közép és emelt szintű vizsgakövetelmények közötti tananyag átadása, ily módon az emelt szintű vizsgára való felkészítés.

A törvény előírása szerint emelt szintű felkészítést 6 tantárgyból köteles az iskola biztosítani magyar, matematika, történelem, egy idegen nyelv és két tantárgy, amelyet az iskola saját hatáskörében –esetünkben a jelentkezések figyelembevételével - jelöl ki.

A közép szintű fakultációs órák célja: az érettségin választható ötödik tárgyra való felkészítés közép szinten (informatika, földrajz, testnevelés, rajz és vizuális kultúra tantárgyakból)

Az órák beosztása miatt két, legfeljebb három tárgyból tud egy diák fakultatív képzésen részt venni. Legalább egy fakultációt minden általános tanterv szerint tanuló diáknak választania kell. Az emelt szintű képzésben résztvevő diákoknak nem kötelező fakultációt választani.

A 28/2000.(IX.21) OM rendelet 7.§(1) szerint: „Ha egy tanulót, kérelmére felvették a nem kötelező tanítási órára, a tanítási év végéig, ill., ha a tanítási év vége előtt befejeződik, az utolsó tanítási óra befejezéséig köteles azon részt venni. A nem kötelező tanórai foglalkozást az értékelés és minősítés, a mulasztás, továbbá a magasabb évfolyamba lépés tekintetében úgy kell tekinteni, mint a kötelező tanítási órát.”

Akkreditált kíváló tehetségpont

Határtalanul

Határtalanul

Határtalanul

hu eu tamogassal

Budapesti Fesztivál Zenekar

Erasmus+