Szentendrei II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Gimnázium

Jelentkezés a központi írásbeli vizsgára

Tisztelt Szülők! Kedves Diákok!

A felvételi eljárásban részt vevő diákok iskolánkban is megírhatják a központi felvételi írásbelit. A vizsgára való jelentkezés történhet Ügyfélkapun keresztül vagy az innen letölthető jelentkezési lapot postai úton vagy személyesen is (a portán történő leadással) eljuttathatják hozzánk. A jelentkezési határidő: 2022. december 2 (péntek).

Az írásbeli vizsgák időpontja: 2023. január 21. (szombat)

A különleges bánásmódot igénylő diákok esetében a speciális elbírálást írásos kérelemben kell igényelni – a központi vizsga előtt - az innen letölthető formanyomtatványon. A kérelmet és a szakértői véleményt a központi írásbeli vizsgára történő jelentkezéskor a jelentkezési lappal együtt kell benyújtani az iskolához. Kérjük, hogy a kérelemben pontosan jelöljék meg, hogy milyen kedvezményt kíván a jelentkező igénybe venni. A megjelölt kedvezmény csak olyan lehet, ami a szakértői véleményben szerepel.

Az írásbeli vizsgák és a felvételi eljárás további részletes szabályairól felvételi tájékoztatónkban olvashatnak.

Szentendre, 2022. november 25.

Molnár Ildikó
(intézményvezető-helyettes)