Szentendrei II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Gimnázium

Tisztelt Szülők! Kedves Diákok!

Kérjük, hogy a tanuló a szóbeli vizsga időpontja előtt 20 perccel hamarabb jelenjen meg az iskolában! Személyazonosság igazolásához szükséges igazolványt hozzon magával!

Kérjük, hogy az emelt angol tagozatra jelentkező diákok a szóbeli felvételire hozzák magukkal a Krétából kinyomtatott félévi bizonyítványukat és az idén használt matematika, angol és magyar füzetüket!

Az emelt matematika tagozatra jelentkező diákok hozzák magukkal az idén használt matematika füzetüket és a Krétából kinyomtatott félévi bizonyítványukat!

MIndenkinek sikeres felvételi kívánunk!